s

ผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory

ประวัติ

factory3บริษัท ไทยออคิท ฮันนี่ จำกัด ก่อตั้งที่ประเทศไทยจังหวัดระยอง เราเป็นบริษัทที่ทุ่มเทในการเลี้ยงผึ้งเป็นผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง และจัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

โรงงานเรามีสายการผลิตโดยอัตโนมัติและพร้อมอุปกรณ์การตรวจโรคระบาด น้ำผึ้งของเราจัดซื้อโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นน้ำผึ้งสำเร็จ และผ่านอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและระบบการผลิต ทั้งกระบวนการจากจัดซื้อถึงบรรจุภัณฑ์อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมความสะอาดอย่างเข้มงวด 

ปัจจุบันบริษัทเราบริการผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นหลักอย่างเช่น น้ำผึ้งดอกไม้ป่า น้ำผึ้งลำไยและน้ำผึ้งลิ้นจี่ยังมีน้ำผึ้งอินทรีย์ด้วย  เรารับรองได้คุณภาพที่ดีและเราสามารถให้คุณภาพที่คุณต้องการ

การจัดการchart-th

Gallery

You are here เกี่ยวกับบริษัท การจัดการ