s

ผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory

สินค้า

honey producthoney producthoney producthoney product

น้ำผึ้งดอกลำไย

น้ำผึ้งจากดอกลำไย คือ น้ำผึ้งที่ได้จากน้ำหวานของดอกลำไย (Dimocarpus longan Lour.) ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือของไทย โดยผึ้งจะใช้เอมไซม์ภายในตัวผึ้งช่วยย่อยน้ำหวานและนำมาบ่ม เพื่อเก็บรักษาไว้ภายในรังผึ้ง ทำให้น้ำผึ้งจากดอกลำไยที่ได้มีลักษณะเข้มข้นและหอมหวาน เหมาะสำหรับผู้บริโภคหรือนำมาเป็นส่วนผสมต่างๆ ในอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความหวานและคุณค่าตามธรรมชาติ

 

honey producthoney producthoney producthoney product

น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่

น้ำหวานที่ผึ้งเก็บมาจากต่อมน้ำหวานของดอกลิ้นจี่ โดยผึ้งจะกลืนน้ำหวานลงสู่กระเพาะน้ำหวาน ซึ่งจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำหวานแล้วนำมาเก็บไว้ในหลอดรวงผึ้ง จากนั้นน้ำผึ้งค่อยๆ บ่มตัวเองโดยการระเหยน้ำออกไปจนน้ำผึ้งมีปริมาณน้ำตามที่เข้มข้นขึ้นจนได้ระดับที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาผึ้งงานก็จะปิดฝาหลอดรวง เราเรียกน้ำผึ้งนี้ว่า “น้ำผึ้งสุก” เป็นน้ำผึ้งที่ได้มาตรฐาน คือมีน้ำอยู่ไม่เกิน 20-21 เปอร์เซ็นต์

 

honey producthoney producthoney producthoney product

น้ำผึ้งดอกทานตะวัน

น้ำผึ้งชนิดนี้ จะมีสีเหลืองอ่อน ใส และตกผลึกง่ายที่สุด เนื่องจากมีปริมารกลูโคส มากกว่าความชื้นในน้ำผึ้ง นิยมนำไปใช้ทำแยมน้ำผึ้ง

 

honey producthoney producthoney producthoney product

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า

หรืออีกชื่อคือ น้ำผึ้งเดือนห้า เป็นน้ำผึ้งแท้ 100 เปอร์เซ็น  เพราะว่าผึ้งเก็บจากต่อมน้ำหวานของดอกไม้และต้นพืช เท่านั้น  จะไม่มีน้ำหวานจาการสังเคราะห์ปลอมปน

น้ำผึ้งเบญจพรรณ

น้ำผึ้งเบญจพรรณ เป็นน้ำผึ้งที่ได้มาจากแหล่งน้ำหวานของดอกไม้หลายชนิดรวมกัน รสชาติหอมหวาน มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำผึ้งลำไย ต่างกันที่รสชาติ น้ำผึ้งเบญจพรรณจะมีรสชาติหอมเย็น ส่วนน้ำผึ้งลำไยจะมีรสชาติหอมแรงกว่า

Gallery

You are here สินค้า