thaiorchidhoney

Banner
  • เกี่ยวกับเรา

  • สินค้า

  • น้ำผึ้ง

  • ความรู้เกี่ยวกับผึ้ง

factory2

บริษัท ไทยออคิท ฮันนี่

ผู้ผลิตผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง จัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน. อ่านต่อ...

equip

โรงงานไทยออคิท ฮันนี่

เรามีสายการผลิตโดยอัตโนมัติและพร้อมอุปกรณ์การตรวจโรคระบาด น้ำผึ้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำผึ้งสำเร็จ. อ่านต่อ...

bee

น้ำผึ้งจากไทยออคิท ฮันนี่

ผ่านอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและระบบการผลิต ทั้งกระบวนการจากจัดซื้อถึงบรรจุภัณฑ์อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมความสะอาดอย่างเข้มงวด. อ่านต่อ...

flowerสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ผึ้ง

เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งดอกไม้ป่า น้ำผึ้งลำไย น้ำผึ้งลิ้นจี่และ น้ำผึ้งอินทรีย์ รับรองคุณภาพที่ดีที่คุณต้องการ. อ่านต่อ...

Gallery

You are here Home